APOSTOLISCHE GEMEENSCHAP VAN HET LEVENDE WATER
APOSTOLIC COMMUNITY OF THE LIVING WATER
COMMUNAUTé APOSTOLIQUE DE L’EAU VIVANTE
AQUAE VIVENTIS COMMUNITAS APOSTOLICA

Welkom op deze site. Dat je hier op adem wil en kunt komen, is onze wens.

Wie zijn wij ? Een geloofsgemeenschap van zoekende mensen die zich door de Bron van alle Leven willen laten vinden, die de geluksbelofte van hun doopsel samen met anderen willen waarmaken.

All truely seeking people for the Source of all Being are welcome. Grâce au baptême on a la promesse de bonheur.

De Apostolische Geloofsgemeenschap van het Levende Water biedt jou :

  1. Een plaats van ontmoeting : zomaar samenkomen om ervaringen te delen, op jouw Adem te komen temidden van drukke bezigheden om verfrist de reis verder te zetten. ‘Call a Priest’ en voel je welkom ;
  2. Een moment van gebed. Door themavieringen in Ruddervoorde op de tweede vrijdagavond van iedere maand om 18 uur willen we ons geloof uitspreken in de Drager van ons leven en in elkaar. Iedere (andere dan tweede) vrijdagavond om 20 uur is er een eucharistieviering met nadien mogelijkheid tot aanbidding van het H. Sacrament  ;
  3. Een poging tot reflectie. Taboeloos durven we ook nadenken als gelovige mensen over hedendaagse thema’s. Geloof en verstand zijn hier géén tegenstanders maar vullen elkaar aan.
  4. Een aanzet tot actie. Inkeer en gebed zonder engagement zijn vruchtenloos. Als gelovigen in de wereld zijn we een sprekend bewijs dat Jezus van Nazareth ook vandaag leeft en bevrijdt. Iedere dag opnieuw getuigen we van de Levende op onze werkstek, in onze ontmoetingen.

Met apostolisch bedoelen we dat de geloofstraditie waarbinnen de Gemeenschap staat, behoort tot het katholieke erfgoed dat ons vanuit Christus via de apostelen tot op vandaag toevertrouwd wordt. Deze apostolische successielijn, onder andere vanuit de Rooms-Katholieke Kerk (cf. Mgr. Carlos Duarte Costa, Brazilië), staat waarborg voor de geldigheid van sacramenten.

Als katholieke gemeenschap zijn we oecumenisch en autocefaal, d.w.z. open naar en verbonden met andere christelijke Kerken maar onafhankelijk ervan. Met de Rooms-Katholieke Kerk voelen we ons het meest verwant aangezien we dezelfde apostolische successielijn bezitten, en dezelfde geloofsleer en liturgie voor ogen houden.

Aan het hoofd van deze gemeenschap staat Mgr. Wim van Overbeke die door Zijne Excellentie, Mgr. Philippe de Coster, primaat-aartsbisschop van de Latijnse Oud Rooms Katholieke Kerk, op zondag 23 november 2008 in de Gentse Cultuurkapel te midden van een groot publiek tot bisschop gewijd werd.

Bisschop Wim (°1965, Brugge, geaggregeerde LSO ReNo-Torhout en licentiaat-geaggregeerde Criminologie KU Leuven) heeft een voltijdse baan als ambtenaar. Voor de leiding van de gemeenschap laat zich bijstaan door een verkozen raad waarin ook adviseurs van andere kerken zetelen. Vier keer per jaar, elk seizoen, komen ze samen en bepalen zij het beleid van de Gemeenschap van het Levende Water. Na iedere themaviering om 20 uur op de tweede vrijdagavond van iedere maand is er tot 22.30 uur een gemeenschapsvergadering met een drankje waarop iedereen welkom is. De bisschop kan je mailen op zijn persoonlijk e-mailadres wim.van.overbeke@gmail.com

home

 
candleuw intenties
candleroeping/vocation
candlezending/mission
candlecall a priest

 

 

 

 

 

 

 

Wim

 

 

 

 

Laatste update 17/9/2008